Kinesiologi

Kinesiologi grundades av amerikanska kiropraktorer i USA 1964 och är en metod att kommunicera med en annan persons nervsystem genom att testa spänningen i musklerna och därefter göra en behandling av de problem som man hittat.

Kinesiologen använder sig av neuromuskulära tester eller manuell muskeltestning för att hitta obalanser, spänningar och blockeringar i kroppen. Behandlingar görs sedan inom främst fyra olika områden: Struktur-mekanik, Energi-akupunktur, Näring-nutrition, Mentalt-psykologiskt.

Hälsotriangeln är ett central begrepp inom kinesiologin. Hälsotriangeln består av människans tre delar:
– Fysiskt (muskler, leder, skelett)
– Kemiskt (mat, näringsämnen, neurotransmittorer, hormoner)
– Emotionellt (tankar, minnen, känslor, stress)
Den grundläggande principen är att alla tre delar samverkar och skapar en helhet som är i balans.
Får vi obalans på en sida av triangeln, påverkar det direkt de två andra.
Hälsotriangeln visar att vi är beroende av att alla delar fungerar i samverkan och har lika stor vikt. Inom kinesiologin strävar vi alltid efter att arbeta med hela människan samtidigt under en behandling.

En Kinesiolog arbetar med kinesiologi och friskvårdsmedicin.
Inom friskvårdsmedicin arbetar vi med friskvård för att optimera funktionen i både rörelseapparaten (muskler, leder) och vår inre fysiologi (matsmältning, hormonsystem, immunförsvar, mm).

Inom kinesiologi och friskvårdsmedicin behandlar vi inte sjukdomar (patologi).
Vi arbetar med friska människor som inte mår bra.

Källa: Svenska Kinesiologi Skolan http://www.kinesiolog.se